Pază, Protecție și Intervenție

„ Noi nu promitem ce nu putem oferi, ci oferim ce am promis”

Departamentul de paza al Ultra Security este specializat in paza si protecția obiectivelor de orice tip, cum ar fi: sediile marilor societăți cu personal numeros si un număr mare de clienți (vizitatori);  întreprinderilor in care se realizează producție de bunuri; clădirilor de birouri(activități de birou, domeniul bancar, etc); cartierelor rezidențiale si organizărilor de șantier; depozitelor si centrelor comerciale, etc.

Personalul calificat si specializat, in raport de cerințele unități păzite,  poate îndeplini sarcini sau misiuni complexe care cumulează, sau nu, următoarele activități generice:

1.

paza proprietății împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive

2.

paza proprietății împotriva furturilor, distrugeri, incendiilor, precum si a altor acțiuni producătoare de pagube materiale

3.

detectarea substanțelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natura care pot provoca o daune obiectivului păzit

4.

protecția personalului si a proprietății intelectuale

Activitățile de paza si protecție, ce pot fi furnizate in beneficiul dumneavoastră pot fi împărțite pe categorii in raport de doua criterii, nevoia de securitate si tipul obiectivului protejat.

Cele trei activități nu se exclud, dimpotrivă ele pot fi comasate intr-un pachet de servicii specializate de paza si protecție, in raport de nevoia de securitate a unității beneficiare.

În prezent societatea noastră desfășoară activități de paza si protecție in beneficiul unei întregi diversități de obiective (unități) cum ar fi: obiective industriale cu peste 2000 de salariați, unități cu caracter strategic (producție si/sau depozitare explozivi), centre comerciale, reședințe particulare, organizări de șantier aparținând unor dezvoltatori imobiliari importanți, cartiere rezidențiale, etc.

Post(uri) de paza fixe sau mobile, permanente sau temporare dispuse pe suprafața unității păzite(obiectivului), ce își desfășoară activitatea cu respectarea normelor legale in vigoare si a consemnului particular cuprins in planul de securitate al obiectivului;

Conectarea sistemului tehnic de alarmare(STA) la centrul de recepție si monitorizare a alarmelor (dispecerat) aparținând unei firme specializate de paza, ce poate furniza prin forte proprii sau a altei companii autorizate(subcontractor) intervenția operativa antiinfracționala la recepționarea alarmelor generate de STA conform unei proceduri prestabilite conținute de ROF, completata si adaptata cerințelor beneficiarului;

Constă în colectarea (preluarea valorilor) direct sau însoțirea personalului însărcinat din partea beneficiarului sa depună valorile la centrele de procesare a valorilor, bănci, etc. Transportul valorilor monetare se face cu autovehicule special amenajate, semi blindate sau blindate, după caz. In toate cazurile personalul de securitate însoțitor este înarmat cu arma de foc letala;

Daca sunteți interesați de serviciile de paza si protecție pe care societatea noastră vi le poate furniza, vă rugăm să ne contactați prin completarea formularului pus la dispoziție mai jos, sau sa optați pentru unul din pachetele PROTECT pe care societatea noastră vi le poate oferi.