Analiză de risc

„Noi te vom ajuta sa identifici vulnerabilitățile specifice si sa le tratezi, astfel vei putea sa-ti optimizezi costurile de securitate”

Analizele de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege.

În elaborarea analizelor de risc la securitatea fizică se ţine cont şi de prevederile standardelor naţionale sau europene privind managementul riscului.

Definiții

1.

Securitate fizică – starea de fapt în care riscul determinat de factorii de ameninţare şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sa libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, se situează la un nivel acceptabil

2.

Analiza de risc la securitatea fizică – tehnica analitică folosită pentru a se identifica amenințările și vulnerabilitățile care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor deținute de unități, în scopul determinării impactului şi evaluării riscurilor de securitate şi în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora

Analizele de risc se elaborează de către:
a) experți în evaluare, înscriși în RNERSF în calitate de persoane fizice autorizate;
b) persoane juridice înscrise în RNERSF, prin intermediul experților în evaluare cu care au raporturi de muncă;

Analiza de risc la securitatea fizică se revizuiește în una din următoarele situații:

Cazul 1

Odată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni si externi care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unității;

Cazul 2

În cel mult 2 luni de la producerea incidentului de securitate;

Cazul 3

La modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcționale sau a obiectului de activitate al unității beneficiare;

Cazul 4

Ori de câte ori conducerea unității beneficiare consideră că este necesar.

Daca sunteți interesați de serviciile de paza si protecție pe care societatea noastră vi le poate furniza, vă rugăm să ne contactați prin completarea formularului pus la dispoziție mai jos, sau sa optați pentru unul din pachetele PROTECT pe care societatea noastră vi le poate oferi.