Ultra Security și-a propus ca obiectiv principal în activitatea desfășurată să obțină un grad înalt de satisfacție a clienților, beneficiarii servicilor prestate de angajați săi.

Pentru realizarea obiectivului propus s-a urmărit în principal că serviciile oferite să fie cât mai diversificate și cuprinzătoare a cea ce înseamnă asigurarea securități bunurilor, valorilor și persoanelor; răspunsul nostru la solicitarea clienților să fie cât mai promt și nu în ultimul rând furnizarea unor servicii de calitate prin nivelul dotărilor și prin selecția și pregătirea personalului.

Compania noastră a dezvoltat încă de la început toată gama de servicii din domeniul pazei și protecției. Deținem din anul 2005 licență în domeniul pazei și protecției bunurilor și valorilor, transpotului de bunuri și valori, garda de corp și licență în domeniul proiectări, instalări și service-ului sistemelor de securitate, ambele emise de Inspectoratul General al Poliției Române. Din anul 2006 societatea noastră este autorizată de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților să desfășoare programe de formare profesională în profesia de agent de pază și ordine.

Mărturie a calității serviciilor prestate de societatea noastră stă și Sistemul de Management al Calității implementat și certificat conform standardului de ISO 9001:2008 de către AJA REGISTRARS cu o vechime de peste zece ani, a contribuit și contribuie din plin la menținerea într-un plan coerent a proceselor manageriale din cadrul organizației.

Clienți noștri sunt companii multinaționale, instituții de stat, regii autonome, unitaţi militare, persoane fizice, s.a., modul în care am colaborat și colaborăm cu aceștia, fac dovadă unei bune adaptări la exigențele clienților. Este important de menționat că până în prezent, societatea noastră, nu a fost parte în vreun litigiu comercial sau de altă natură.

Dorința noastră de a ne pune în slujba beneficiarilor experiență acumulată, ne-a propulsat pe piață serviciilor de securitate, societatea noastră înregistrând în cei șapte ani de la înființare o creștere importantă. Acordăm prioritate respectări legii, dorim că rezultatele bune ce le vom obține, să vină pe cale de consecință, că urmare a respectări acestui deziderat și în aceiași măsură, modestei contribuții pe care sperăm să ne-o aducem la bunul mers al activității beneficiarilor noștri și a societății civile în general.

Certificările Ultra-Security

Echipa

0

Obiective Protejate

0

Clienți Multumiți

0

Agenți Ultra Security

Întrebări Frecvente

Ultra Security este printre primele companii de pază și protecție înființate la nivelul județului Brașov, fapt care susține experiența în domeniu a specialiștilor noștri în a oferi soluții și echipamente de securitate la un nivel profesionist ridicat. Ultra Security are, la nivelul județului Brașov, cea mai bună acoperire pentru întreaga paletă de servicii de securitate(monitorizare și intervenție, pază și protecție, analiză de risc la securitate fizică, etc.) deziderat realizat printr-o investiție continua în tehnologie, oameni și dotări. Stabilitatea și forța companiei Ultra Security pe piața poate fi recunoscută și prin faptul că, în ciuda contextului economic fragil, și-a continuat politica de investiții în personal și resursele tehnice, elemente necesare pentru a se menține intre cei mai importanții operatorii ai pieței serviciilor de securitate cât și pentru a atinge constant cel mai important parametru satisfacția clientului.

Sistemul de securitate este reprezentat de ansamblul de măsuri și tehnologie necesar unei unități(obiectiv/persoane) pentru ași asigura securitatea, în raport de vulnerabilitățile și amenințările ce rezultă din analiza de risc la securitate fizică, elaborată de un specialist cu sprijinul reprezentantului/persoanei interesate.

Fiecare soluție de securizare sau plan de securitate este personalizat în funcție de obiectivul pe care este menit să-l protejeze și de disponibilitatea de a investi a beneficiarului. Diferențele țin de tipul obiectivului și beneficiarului. Persoanele fizice pot să stabilească împreuna cu specialiști companiei noastre soluția de securitate optimă, la costuri care pornesc de la 1500 RON (securizarea unui apartament). O altă situație întimpinam însă în cazul persoanelor juridice, care sunt ținute de lege (Legea333/2003 și normele de aplicare) să-și asigure bunurile și să-și protejeze salariați în raport de soluția de securitate elaborată de un evaluator de risc la securitate fizica. Situație care nu înseamnă că un beneficiar persoană juridica, plătește mai mult pe un sistem tehnic de alarmare, poate avea același costuri că și o persoană fizica (ex: un apartament în care se desfășoară activități de birou), doar responsabilitatea este mai mare și etapele de parcurs, mai numeroase și unele presupun costuri suplimentare.

În primul rând, este necesară. În al doilea rând, Legea 333/ 2003 stipulează că persoanele juridice sunt obligate să securizeze prin paza umană sau sistem de securitate unitățile proprii. Altfel, în momentul în care proprietarul unei firme are ghinionul de a-i fi spart spațiul, pe lângă paguba pe care i-o lasă infractorii rișca să fie sancționat de organele în drept, pentru faptul că nu și-a luat masurile legale de asigurare a securității unității, astfel încât acest lucru să nu se întâmple, iar amenzile nu sunt deloc de neglijat.

Orice firmă de paza și protecție este obligată legal să suporte costurile unei polițe de asigurare care să acopere orice dauna rezultată din vina ei în relația cu propriul client. Pe scurt, polița de asigurare funcționează în felul următor: daca echipa de intervenție a Ultra Security nu a ajuns la locul alarmei conform timpilor stipulați în contract, paguba produsă este suportată în întregime de compania de securitate, dacă societatea de asigurării și organele în drept constată că paguba a fost produsă exclusiv din vina noastră.

Așa cum am răspuns și mai sus, Legea 333/ 2003 obligă persoanele juridice să-și asigure securitatea punctului în care își desfășoară activitatea, fie prin paza umană, fie prin sistem de securitate monitorizat de o firmă de specialitate. Atenție ! Riscurile de furt și distrugere a bunurilor proprii, fără asigurarea securizării corespunzătoare a unității, ar putea fi cauza de neplată a primei de asigurare în cazul producerii evenimentului, fără că beneficiarul să-și fi luat masurile de pază și protecție legale. Costurile de asigurare a unității pot fi mult reduse în situația în care faceți dovada existenței unui sistem de securitate funcțional.

Politica firmei nu agreează acest lucru în majoritatea cazurilor, întrucât pot exista probleme grave de incompatibilitate care să genereze situații neplăcute. Dacă totuși optați pentru o astfel de soluție, vă rugăm să ne contactați în prealabil(înaintea montării sistemului tehnic de alarmare) pentru a stabili minimul de condiții necesare furnizării serviciului la standardele noastre. Nu uitați, și în acest caz se aplică înțelepciunea din popor: „sunt prea sărac că să-mi permit lucruri ieftine”

Costul sistemului de securitate nu are nimic în comun cu serviciul de monitorizare. Este că și cum v-ați achiziționat o mașina scumpă, și nu o asigurați corespunzător (casco). În general, costurile serviciului de monitorizare se ridică la 40 – 60 Euro + TVA, costuri care acoperă vigilența unei întregi echipe de oameni, de la dispeceri la echipajele de intervenție, activitate care se este activă 24 h pe zi, 365 de zile pe an!

Împreuna cu evaluatorul de risc la securitate fizică, care se vă raporta la informațiile ce le colectează din unitatea dumneavoastră (valoarea bunurilor deținute, suprafața unității, numărul personalului angajat, fluxuri de personal și autovehicule, istoricul evenimentelor de securitate, tranzacționarea de valori și/sau depozitarea acestora, s.a.), veți stabili nivelul de risc la securitate al obiectivului, și veți concluziona compunerea sistemului de securitate optim. Sistemul de securitate în contextul evoluției tehnologice, poate fi mixt (sistem tehnic de alarmare și dispozitiv de paza umană) sau doar intru-na din variante. Legislația în vigoare vine și precizează în care situații se impune obligatoriu un anumit nivel de performanță al sistemului de securitate(sistemul bancar) sau obligativitatea implementării unei anumite forme de securizare (ex; spațiile comerciale peste 500 mp, sunt obligate să-și asigure securitatea cu dispozitiv de paza uman, pe timpul programului). Eficiența sau ineficiența uneia dintre metode depinde în mare măsura de arhitectura și specificul unității dumneavoastră, drept pentru care vă sfătuim să apelații la serviciile de consultanță sau de evaluare a riscului la securitate fizică pe care Ultra Security le poate furniza.

Subsistemul tehnic de alarmare este dotat cu acumulatori care asigură backup-ul energetic în situații de lipsa AC, cu rolul de-al menține activ minim 24 ore. Orice pierdere AC (pană de curent) este comunicată de centrala de alarma, dispeceratului.

Nu este posibilă o astfel de formă de colaborare, singura modalitate este abonamentul lunar. Puteți opta însă pentru contract de monitorizare pe durata determinata(perioada concediilor, plecare din localitate pentru perioade scurte).

Da este posibil ! Ultra Security vă oferă sisteme tehnice de alarmare (subsistem de alarmare perimetral, subsistem de televiziune cu circuit închis, subsistem de control al accesului, subsistem de televiziune cu termo scanare) în custodie. Sistemele tehnice pot fi instalate în locații diverse, clădiri, organizări de șantier, pentru perioade de cel puțîn 90 zile. Specialiști Ultra Security vă stau la dispoziție pentru satisfacerea solicitărilor dumneavoastră.

Cere oferta personalizata ACUM